DARMOWA DOSTAWA OD 200 ZŁ!
 
0
psy.pngW DOG AHEAD lubimy psiasteczka... tfu, ciasteczka!

Najchętniej byśmy wszystkie zjedli, ale musimy ich czasem używać w innych celach. Ciasteczka, czyli pliki cookies wykorzystywane na naszym sklepie zapewniają poprawne funkcjonowanie witryny i umożliwiają łatwiejsze korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np utrzymanie Waszej sesji po zalogowaniu, dzięki której nie musicie na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.


Co to są pliki cookies?

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwis www i zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu, wykorzystywanym do przeglądania stron internetowych. W plikach cookies, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych. Pliki te użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.


POLITYKA PRYWATNOŚCI


    
WSTĘP
    
1.1. Polityka prywatności sklepu internetowego DOG AHEAD określa zasady wykorzystywania informacji zebranych od lub dostarczonych przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej www.dogahead.pl.
1.2. Użyte w Polityce Prywatności określenia oznaczają:         
- DOG AHEAD - Sklep pod adresem www.dogahead.pl prowadzony przez firmę DOG AHEAD MILENA KALINOWSKA wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Osobowicka 147/6 , 51-110 Wrocław NIP: 8942820919 REGON: 366729482,             
- Strona internetowa - strona www.dogahead.pl , wraz z podstronami,
- Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji na Stronie internetowej,
- Przesyłka - list lub paczka objęta Usługą.
1.3. Kontynuowanie używania Strony internetowej oznacza akceptację przepisów DOG AHEAD dotyczących Polityki Prywatności.
1.4. Rozumiemy jak ważne są dla naszego Klienta jego dane, dlatego naszą podstawową zasadą jest zachowanie poufności wszelkich zbieranych danych z wyjątkiem przypadków, gdy ich ujawnienie będzie wymagane przy realizacji Usługi, przez prawo lub związane z nielegalnym lub niewłaściwym użyciem Usług.
1.5. Jeżeli korzystającym z Usług DOG AHEAD jest Klient będący osobą fizyczną, to jego dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Administratorem zbioru danych jest DOG AHEAD opisana w §1 pkt.1.2.
    
2. TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ
    
2.1. Proces rejestracji, logowania, składania zleceń oraz płatności on-line jest realizowany przez Klienta przy użyciu bezpiecznego protokołu SSL (standard przesyłania danych w sieci, w którym transmisja jest szyfrowana), a tożsamość strony www.dogahead.pl jest potwierdzona za pomocą certyfikatu podpisanego przez instytucję zaufania publicznego.
2.2. Sklep DOG AHEAD  prowadzi rejestr adresów IP komputerów łączących się ze Stroną internetową. Dane te są wykorzystywane do rozpoznawania skąd pochodzą zapytania, zapewnienia skutecznego zabezpieczenia strony oraz tworzenia statystyk.
2.3. Strona internetowa należąca do DOG AHEAD wykorzystuje pliki "cookies" w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony oraz do podnoszenia jakości usług. Zawartość plików "cookies" nie pozwala na identyfikację użytkownika i nie przetwarzane lub przechowywane są w nich dane osobowe.
2.3.1. Pliki "cookies" nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu użytkownika. Pliki "cookies" mogą ułatwić poruszanie się po Stronie internetowej poprzez zapamiętywanie preferencji użytkownika.
2.3.2. W ustawieniach przeglądarki internetowej można ustawić odmowę na przyjmowanie "cookies", jednakże pewne funkcje Strony internetowej mogą wymagać akceptacji "cookies".
         
3. DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE

3.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.  
3.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
3.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
3.4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, paczkomatem lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
3.5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

4. ZGODA NA OTRZYMYWANIE WIADOMOŚCI EMAIL
    
4.1. DOG AHEAD przy rejestracji na Stronie internetowej pyta Klientów, czy chcą otrzymywać drogą elektroniczną informacje o produktach, usługach oraz ofertach specjalnych od DOG AHEAD. Klient w każdym momencie może daną zgodę cofnąć całkowicie lub częściowo w swoim profilu po zalogowaniu do systemu.
4.2. Pomimo cofnięcia zgody na używanie adresu email w celach marketingowych DOG AHEAD może nadal wysyłać pewne wiadomości do Klienta, które zostały zamówione przez niego (np. statusy przesyłek, elektroniczne obrazy faktur) lub dotyczą systemów, usług, produktów, dokumentów, a ze swej natury wymagają wysłania powiadomienia.
    
5.  PRZEGLĄDANIE, MODYFIKACJA I USUWANIE DANYCH
    
5.1. W dowolnym momencie Klient ma prawo przeglądać lub modyfikować swoje dane na stronach sklepu w panelu MOJE KONTO.
5.2. Na każde żądanie Klienta będącego osobą fizyczną www.dogahead.pl usunie jego dane ze zbioru danych osobowych.
5.3. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone w następujący sposób:
5.3.1. pisemnie na adres: ul. Osobowicka 147/6, 51-110 Wrocław,
5.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@dogahead.pl
5.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.
    
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    
6.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
6.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
6.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
6.4. Wszelkie sprawy sporne strony będą próbowały załatwić na drodze polubownej, w przypadku braku porozumienia, sprawy będzie rozstrzygać sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.


Zgadzasz się na ciastka? Byłoby fajnie, bo chcielibyśmy pokazać Ci kilka rzeczy, a bez tego ani rusz! Możesz też zdecydować o wyłączeniu
obsługi plików cookies w swojej przeglądarce.
Zobacz więcej w POLITYCE PRYWATNOŚCI.